Assessment

                                                                                                                        


 

IGlobal biedt commerciele en publieke organisaties (tijdelijke) ondersteuning op projectbasis of een ad-interim positie.

Assessment

download
brochure
Voordat wij met u een opdracht zullen definieren bieden wij u geheel kosteloos en uniek een specifiek assesment van de door u neergelegde vraagstelling. Dit doen wij om te voorkomen dat uw doelen en behoeften niet op de juiste wijze geinterpreteerd worden.Het organisatie-assessment is een krachtig analyse-instrument voor het management van organisaties om binnen een kort tijdsbestek en met een beperkte tijdsinvestering keuzes te maken inzake organisatieontwikkeling. Binnen een organisatie-assessment worden antwoorden gezocht op een viertal  zoekthema’s:

1. Het strategisch perspectief en de ambitie van de organisatie;
2. Fase van leiderschaps- en organisatieontwikkeling om deze ambities waar te maken;
3. Balans in de gebruikte management-instrumenten;
4. De bijdrage van deze instrumenten aan de effectiviteit van de organisatie.

In een Assessment kunnen vele gebieden onderzocht en belicht worden. Dat kan op specifieke onderdelen of breed over de gehele organisatie. Enkele vraagstukken en stellingen die daarbij relevant kunnen zijn zijn hieronder weergegeven. Dit is geen uitputtende opsomming maar enkele vragen die u zichzelf kunt stellen om te verifieren of op deze deelgebieden verbetering mogelijk is. Ook kunt u hier kritisch uw eigen beeld nog eens objectief onder de loep nemen. Met nadruk wordt de Assessment op organisatorisch niveau uitgevoerd en niet op persoonlijk niveau.

Mogelijke Vraagstellingen;
 • Is op de hoogte van externe ontwikkelingen en stemt lange termijn plannen daarop af.
 • Heeft overzicht over de activiteiten van de organisatie en beïnvloedt deze in de gewenste richting.
 • Formuleert strategieën waarin rekening wordt gehouden met veranderende behoeften en prioriteiten.
 • Ontwikkelt effectieve verkoopstrategieën voor de doelgroep.
 • Gebruikt trends uit het heden en verleden bij het bepalen van lange termijn doelen.
 • Gaat uit van sterktes en zwaktes van de organisatie bij het bepalen van lange termijn doelen.
 • Houdt bij het ontwikkelen van een strategie rekening met afbreukrisico.
 • Houdt bij het ontwikkelen van een strategie rekening met lange termijn en korte termijn.
 • Maakt keuzes. Houdt daarbij rekening met wat goed is voor de organisatie.
 • Kan hoofdzaken van bijzaken onderscheiden bij het bepalen van een strategie.
 • Zorgt ervoor dat de organisatie onderscheidend is in haar visie.
 • Creëert duidelijkheid voor de organisatie en externe relaties.
 • Draagt een inspirerende visie op het werk en de toekomst van de organisatie uit.
 • Onderneemt activiteiten om de medewerkers van de organisatie te informeren over de organisatie.
 • Formuleert weloverwogen en evenwichtige strategieën.