Organisatie

                                                                                                                      


Organisatiestructuur & verandering

   
    

download
brochure
Zijn uw afdelingen en Business Units optimaal georganiseerd en gestructureerd. Zijn deze ook intern goed op elkaar afgestemd wat betreft samenwerking en processen. Naast efficiency zijn vaak eenvoudig kostenbesparingen te realiseren met minimale investeringen.
 
Zoals bekend is het succespercentage van reorganisaties over het algemeen niet hoog. Dit komt vaak doordat de ingrepen slechts oppervlakkige zaken aanpakken, zoals de organisatiestructuur of vaardigheden van de medewerkers. Pas wanneer een transformatie plaatsvindt in de kern van de organisatie – in denkbeelden, waarden en drijfveren – kan er echt en blijvend iets veranderen. Op die manier versterkt men de authenticiteit en het innovatief vermogen van de organisatie.

Organisaties worden met grote regelmaat geconfronteerd met de noodzaak zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Marktwerking, ander consumentengedrag, recessie of bezuinigingen, de redenen tot verandering kunnen divers zijn. De gekozen aanpak betreft veelal zaken als de organisatiestructuur en werkprocessen, trainen van medewerkers en een nieuwe huisstijl. Reorganisaties kunnen veel overhoop gooien, zeker als afdelingen worden gesplitst, mensen elders opnieuw moeten wortelen of misschien worden ontslagen. Daarna gaat men weer over tot de orde van de dag en er blijkt niet veel veranderd te zijn, wat niet zelden resulteert in cynisme, passiviteit en verandermoeheid.
 
Wil er werkelijk verandering kunnen optreden in een organisatie, zodat deze zich op een natuurlijke wijze effectief kan aanpassen aan een turbulente en complexe omgeving, nu en in de toekomst, dan vergt dat een omslag op een veel dieper niveau. In de praktijk betekent dit dat men moet beginnen bij de denkbeelden, waarden en drijfveren van de directie. Pas wanneer daarin een verschuiving optreedt, kan er werkelijk iets veranderen in de organisatie. En kan voorkomen worden dat oude manieren van doen vroeg of laat weer de kop opsteken, evenals eventueel daaruit voortvloeiende problematiek.
 
lees meer in de brochure…