profiel english

                                                                                                                        


IGlobal provides commercial and public organizations temporary support on a project basis or an ad-interim position.

The experience and knowledge must include issues involving organizational development and optimization of structure and return (result) is central. Many organizations have a solid foundation and structure. It is the rapidly changing environment and market (s) that are forcing companies to more quickly to anticipate changes and developments that affect optimal quality to continue to provide to clients and customers.

This concerns not only the products but also provide facilities and services. Distinctiveness and customer relationships today are more than important to provide continuity for organizations and companies. The experience is not for nothing that it is easier to retain customers than to develop new customers. A sound strategy is parallel to both the right attention.


What should you consider if you want us to make use of our services; 

Strategic and Tactical challenges

Business Development (growth & development)
  
In de huidige markt is verandering bijna continue. Uitdagingen op het vlak van de juiste koers, startegie, visie en doelstellingen dienen frequent onder de loep genomen te worden. Het is belangrijk hier met regelmaat inhoudelijk naar te kijken en deze waar en wanneer nodig aan te scherpen. lees meer…
Doordat de markt en klantbehoeften veranderen en steeds meer vragen van organisaties en medewerkers is groei in omzet en winstdoelstellingen steeds een grotere uitdaging. Wij kunnen u helpen in kaart te brengen waar en hoe u het meeste rendement uit uw organisatie kunt halen. Ook als het gaat om de juiste competenties van uw medewerkers te optimaliseren. lees meer…

Organisational Restructuring and Change

Optimalisation of Sales Channels
  
Zijn uw afdelingen en Business Units optimaal georganiseerd en gestructureerd. Zijn deze ook intern goed op elkaar afgestemd wat betreft samenwerking en processen. Naast efficiency zijn vaak eenvoudig kostenbesparingen te realiseren met minimale investeringen lees meer…
  
Heeft u uw verkoopkanalen goed en optimaal op elkaar afgestemd; oftewel zijn uw off-line en on-line platformen en business-modellen in lijn met uw bedrijfsdoeldstellingen en bedrijfsimago. Haalt u het onderste uit de kan als het gaat om de juiste verkoopstrategie en distributiekanalen lees meer…


Organisation Assessment

E-business and E-commerce projects
  
Voordat wij met u een opdracht zullen definieren bieden wij u geheel kosteloos en uniek een specifiek assesment van de door u neergelegde vraagstelling. Dit doen wij om te voorkomen dat uw doelen en behoeften niet op de juiste wijze geinterpreteerd worden.
Combinaties van zowel Project- als interim-management zijn uiteraard bespreekbaar.lees meer…
  
Ontwikkelen van een internet verkoopstrategie, image-building via internet en social media, opzetten en uitnutten van een webshop. Daarnaast hulp en ondersteuning bij het e-marketingplan en implementatie. Kennis en ervaring inhuren is op dit gebied vaak kostbaar. Wij helpen u met de juiste partners en organisaties voor een acceptabel budget. lees meer…

Project management

Interim-management 
  
U kunt hierbij denken aan het (her)structureren van afdelingen, de juiste competenties en funtie-profielen of het inventariseren van de huidige marketing-strategie en aanpak. Opdrachten kunnen vele invalshoeken en doelstellingen hebben. Het belangrijkste kenmerk waar wij u…lees meer…
  
Heeft u tijdelijk behoefte aan ondersteuning of het invullen van een positie maar u wilt daar geen vacature voor inzetten, dan bieden wij de mogelijkheid tot tijdelijke invulling van bezetting. Dit kan op zowel directie- management niveau als operationeel aansturend management. lees meer…
 

 

Project Management

You can think of the (re) structuring of departments, the right skills and Funtion profiles or the inventory of the current marketing strategy and approach. Commands can be many perspectives and objectives. The main feature where we you can offer added value lies in a few key words, organizational structure, strategy, customer focus and relationship, commercial development (business development), marketing (combined on-and off-line), personal skills and job profiles.

Main principle is to improve and optimize existing processes, and departments (commercial) results.
Before a final assignment will be carried out we shall define clear qualitative and quantitative goals.

We like clarity, transparency and results.

Interim-management 

Do you need support or temporarily filling a position you want but there is no vacancy for deployment, we offer the possibility of temporary filling of occupation. This can both board-level management and operational management logical ruling. Again we will work with you to clear the profile, characteristics and competencies with you to determine in addition the objectives you wish to achieve.

Interim management can contribute to valuable insights that ultimately improve and optimize processes and activities can lead. It also gives you a high-quality support for your critical locations within your organization.

Assesment (free of charge)

Combinations of both Project and interim management are obviously debatable.
Before we can define an assignment will offer you free of charge and unique specific assesment of your set questions. We do this to ensure that your goals and needs can not be properly interpreted.

A satisfied customer is always the starting point for us.