projecten

                                                                                                                        


IGlobal biedt commerciele en publieke organisaties (tijdelijke) ondersteuning op projectbasis of een ad-interim positie.

Project management


download
brochure

  

Steeds meer bedrijven en organisaties zetten projectteams in om hun werkzaamheden in goede banen te leiden. Het valt niet mee om complexe projecten op professionele wijze te leiden en uit te voeren.

Projecten worden niet zomaar gestart. Vaak is er een concrete aanleiding om een verbeterproject te starten. Klanten zijn bijvoorbeeld ontevreden, omzet en winst blijven achter bij de verwachtingen, kosten zijn te hoog of de kwaliteit van de geleverde producten laat te wensen over. De aanleiding om een project te starten is meestal onomstreden, maar daarna is het oppassen want de ergste problemen ontstaan al bij de start. Bedrijven starten projecten vaak te snel en onvoldoende doordacht waardoor men al kort na start voor onplezierige verrassingen komt te staan.

De oorzaken van een valse start hebben vrijwel altijd te maken met:
 •  Onduidelijkheid over het bedrijfsdoel.
 •  Onduidelijkheid over het projectresultaat.
 •  Onduidelijkheid over de rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
 •  Onervarenheid van de projectmanager. 
Het jaarlijks onderzoek van de Standish Group onder 30.000 ICT-projecten in Amerika laat zien dat een kwart van het aantal gestarte ICT-projecten vroegtijdig gestopt wordt. Bijna de helft van alle projecten wordt wel afgemaakt, maar wordt later opgeleverd dan gepland en/of kost meer dan begroot en/of voldoet niet aan de eisen van de gebruiker.

Slechts 28 procent blijkt een succes te zijn (op tijd, binnen budget, tegen afgesproken kwaliteit). De omvang en complexiteit van systemen worden als belangrijkste faalfactor gezien. Uit het onderzoek blijkt ook dat 45 procent van alle opgeleverde software nooit gebruikt wordt en dat slechts 7 procent van de software altijd wordt gebruikt!

Uit onderzoek blijkt dat de belangrijkste succesvoorwaarden voor een project zijn:
 •  Kleine(re) projecten.
 •  Sterke betrokkenheid gebruikers.
 •  Sterke betrokkenheid hoger management.
 •  Ervaren projectmanager.
 •  Duidelijk omschreven zakelijk doel
U kunt bij Projectmanagement denken aan vele uiteenlopende onderwerpen. Om van een project te kunnen spreken moeten de volgende voorwaarden minimaal zijn ingevuld; een startpunt en opleverdatum gedefinieerd zijn, duidelijke doelstellingen geformuleerd en vastgelegd zijn, inzicht in het besteedbaar budget, projectleiding en teams benoemd op individueel niveau.

Wij kunnen helpen met het projectplan, de aanpak en eventueel begeleiding van het project.

Het voornaamste uitgangspunt is verbetering en optimalisatie van de huidige processen, afdelingen en (commerciele) resultaten.Voordat een opdracht of project definitief zal worden uitgevoerd zullen wij duidelijke kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen formuleren.