Strategie

                                                                                                                        


 

IGlobal biedt commerciele en publieke organisaties (tijdelijke) ondersteuning op projectbasis of een ad-interim positie.

Strategische en Tactische vraagstukken


download
brochure
In de huidige markt is verandering bijna continue. Uitdagingen op het vlak van de juiste koers, startegie, visie en doelstellingen dienen frequent onder de loep genomen te worden. Het is belangrijk hier met regelmaat inhoudelijk naar te kijken en deze waar en wanneer nodig aan te scherpen.

Bij Strategische vraagstukken hanteren wij diverse benaderingen afhankelijk van het soort vraagstuk.

Ten eerste zijn er vraagstukken die: ingrijpend en complex zijn, van belang zijn voor de continuïteit van de organisatie, meerdere belanghebbenden hebben en geen eenduidig antwoord kennen. Deze vragen benaderen wij: als een paradox, met de vraag ‘wat is de vraag?’, met een rigoureuze analyse, met een dialoog en als een proces. Dit leidt tot strategische antwoorden die relevant en uitvoerbaar zijn, uitstijgen boven het compromis en door iedereen gedragen worden.

Ten tweede zijn er vraagstukken waarbij het gaat om de concretisering of opzet van een strategie. Ook voor dit soort type vraag kennen wij een specifieke aanpak. In een aantal concrete stappen maken wij een analyse van de interne en externe omgeving, bepalen wij op basis hiervan wat de strategie moet zijn en maken wij deze meetbaar om in de praktijk te kunnen implementeren en evalueren.

Binnen Strategische vraagstukken richten wij ons op de volgende deelgebieden:
• Visievorming en positionering 
• Samenwerking
• Besturing en organisatie
• Strategische planning
• Innovatie